VODAF-methode

De werkwijze van Confidas bestaat standaard uit drie fasen, te weten Verkennen, Onderzoeken en Delen (afgekort tot de VOD-methode). In de verkenningsfase wordt samen met de opdrachtgever bekeken wat voor hem/haar de beste onderzoeksmethodes zijn. De opdrachtgever geeft in deze fase zijn/haar wensen en eisen aan, zodat het onderzoek gevormd wordt naar wens van de opdrachtgever. Confidas stelt dan alles in het werk om deze wensen te vertalen naar een passende onderzoeksmethode. In de onderzoeksfase gaat Confidas over tot het uitvoeren van hetgeen tot stand is gekomen in de verkenningsfase. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van mystery visits zijn. In de deelfase vindt de terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever van hetgeen de onderzoeksfase heeft uitgewezen. Dit kan door middel van een rapportage, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een presentatie en is wederom afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Confidas is echter bereid een stap verder te gaan door u ook na het bespreken van de resultaten nog van dienst te zijn doormiddel van twee aanvullende fasen. Dit is allereerst de fase waarin er op basis van de bevindingen uit de VOD-methode wordt overgegaan tot het ondernemen van actie (gedane aanbevelingen worden geïmplementeerd) en als tweede de follow-up fase, waarin er in overleg met de opdrachtgever na bepaalde tijd wordt bezien of er al vooruitgang is geboekt en waar er eventueel bij gestuurd moet worden. Deze fase kan mogelijk ook weer beschouwd worden als de start van fase 1, de verkenning, en daarmee als de start van een nieuw traject. Indien de opdrachtgever niet wenst over te gaan tot implementatie met Confidaskan uiteraard na verloop van tijd wel het VOD-traject opnieuw worden gestart.

Confidas kan na afloop van het VOD-traject zoals gezegd dus ook ondersteuning bieden bij het concreet doorvoeren van de gedane aanbevelingen. Confidas beschikt hiertoe over een breed netwerk en heeft het goede contacten met onder andere trainingsbureaus en collega adviesbureaus, die indien nodig kunnen ondersteunen bij het vervolgtraject. Want nogmaals; alles draait om de optimale klantervaring en Confidas helpt daarbij. Samen naar de optimale klantervaring!

Confidas past haar werkwijze altijd aan op de wensen van haar klant.