Partners


Nuflex is een jonge onderneming, die vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten en (young) professionals binnen de Overheid inzet op met name het Klant Contact Centrum.

Samenwerken met NuFlex betekent dat NuFlex rondom de opdrachtgevers een flexibele schil creëert waaruit 'naar behoefte’ geput kan worden. Dit geeft de opdrachtgevers de mogelijkheid de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en kosten te besparen door de bezetting te plussen wanneer dat écht nodig is. De nadruk in de aanpak van NuFlex ligt op gezamenlijk en het sluiten van partnerships. Zo heeft NuFlex de samenwerking gevonden met bijvoorbeeld Segment, de NVVB, PinkRoccade en Centric. Tevens werkt NuFlex samen met de grote uitzendorganisaties om zo als onderaannemer op te treden binnen een mantelcontract. Naar het idee van NuFlex kan bouwen aan de kwaliteit van de Overheid bereikt worden door Hostmanship. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met talenten die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode.

Vanuit de mantelsamenwerking die NuFlex met gemeente Amsterdam heeft, is NuFlex uniek in het leveren van medewerkers voor de brede inloopbalie op een Klant Contact Centrum. De medewerkers Dienstverlening kunnen naast Burgerzaken ook vragen beantwoorden en de handelingen oppakken over bijvoorbeeld het Sociaal loket, Vergunningen & Apv, Belastingen en Parkeren.

"Confidas gelooft sterk in partnerships en samenwerkingen met andere partijen om de eigen dienstverlening te versterken en de opdrachtgever te ontzorgen."